Tillgänglighetsförklarning

Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder att webservice är designat för alla. Det är webvärlden utan begränsningar. Det betyder att innehållet är tillgänglig till så många olika slags människor som möjligt. En tillgänglig webservice är tekniskt felfri, användargränssnitt är klar och innehållet är fattbart.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdirektivet

I April 2019 trädde i kraft tillgänglighetsdirektivet. Det och den nationella lagstiftning som följer av det förutsätter att myndigheterna gör sina digitala tjänster tillgängliga. Laget gäller också offentliga företag på vatten- och energiservice, trafik och postservice samt operatörer på finansområde. Det ska också gälla organisationer som får mer än hälften av sin inkomst från offentliga operatörer.

Tillämpningen av tillgänglighetskraven inleds stegvist. Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för rådgivningen och tillgänglighetstillsynen. Lagkraven och deras instruktioner ska publiceras på tillgnglighetskrav.fi.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster definierar minimumnivån for webservice tillgänglighet. Bakgrunden till lagen är webbinnehållets tillgänglighetsisntuktionerna WCAG 2.1 (nivå AA) producerat av World Wide Web Consortium.

Tillgänglighet i Futural Skills

Det tekniska föverkligandet

Futural Skills Futural är baserat på open source Odoo ERP-system. Odoo är designat för att ge alla människor likadana funktionaliteter och samma information. Det betyder att oavsett personens förhinder, assisterande teknik, skärmstorlek eller inmatningsverktyg (t.ex. mus, tangentbord eller pekskärm) det borde inte vara några hinder i webservice.

Webbsidan är designat för att vara kompatibel med de följande webbläsarna:

 • Internet Explorer 11
 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Safari på mobil
 • Chrome på mobil

Kompatibilitet beror på funktionalitetet av de följande tekniker:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

Aktiviteter för att stödja tillgänglighet

Oy Tawasta OS Technologies Ltd. försäkrar tillgängligheten med de följande aktiviteter:

 • Tillgängligheten hör till vår verksamhetside.
 • Tillgängligheten hör till våra interna processer.
 • Vi ger vår personal beständigt utbildning på tillgängligheten.
 • Vår organisation har klara tillgänglighetsmål och -ansvarsnivåer.

Situationen på tillmötesgående

Futural Skills Futural syftar att fylla krav på WCAG 2.1, AA-nivå. Det nuvarande situation på tillmötesgående förverkligas delvis. En del av innehållet inte följer tillgänglighetsdirektiv perfekt.

Befinnade brister:

 • en del av bilder saknas textbeskrivning (s.k. alt-attribut)
 • en del av inmatningsfält saknas namn (s.k. label-information)
 • navigering: h1, h2, h3 ja h4 -elementer, order och elementer inom elementer (s.k. nesting) borde förbättras för att underlätta navigering
 • det finns förbättringsmöjligheter i färg kontrast

Vi utvecklar tillgängligheten på vår produkt jämnt.

Värderingsmetoder

Oy Tawasta OS Technologies Ltd. värderar tillgängligheten av detta website med de följande metoder:

 • Självvärdering: företaget eller organisationen har värderat website internt.

Feedback process

Vi tar gärna emot feedback på tillgängligheten av detta website. Vi kan nås pä:

 • Telefon: +358 10 281 8060
 • Email
 • Address: Kasarmikatu 15 B, 13100 Tavastehus

Vår syfte är att svara inom fem arbetsdagar.